Van ‘uurtje-factuurtje’ is maar weinig sprake nu je zelf fulltime ondernemer bent. De tijd die jij in je werk stopt overstijgt de veertig-uren-norm, maar jij denkt alleen: wat kan ik nog méér doen? Dat heet nou liefde voor je werk. Maar niet elke werknemer zal net zo gepassioneerd meegaan in jouw niet te blussen werklust. Daarnaast weten we inmiddels ook dat een goede balans gezond is en tot meer en betere output leidt. Dus, hoe vind je het evenwicht tussen ‘altijd maar doorgaan’ en een stap terug nemen en reflecteren om zo een optimale productiviteit te bewerkstelligen? Kortom: hoe lang is de ideale werkweek?

Waar komt de vijfdaagse werkweek vandaan?

Voordat Nederland zo koppig gewend raakte aan een vijfdaagse werkweek, was zes dagen werken de norm. Zoals de Bijbel voorschreef, was alleen zondag een rustdag. Maandag tot en met zaterdag werd er gewerkt. Maar dat had weinig religieuze redenen: na de Tweede Wereldoorlog verkeerden we in een diepe crisis. Het hele land stond in het rood en de nationale economie moest opnieuw opgebouwd worden. Toen de opkomende bureaucratie weer zwarte cijfers kon overleggen, kwam er in economische termen meer ruimte om geld uit te geven. In gewone mensentaal: er kwam meer tijd voor vrije tijd.
Voor de ondernemer pur sang is dat natuurlijk een vaag begrip. Vrije tijd krijg je als het werk klaar is, maar is het dat ooit?

De Japanse term “Karoshi” betekent letterlijk: ‘Jezelf doodwerken’.

Bovendien mag je vrije tijd invullen zoals je wilt, dus ben jij het liefste met je onderneming bezig.
Desalniettemin ontstond er in dat opbouwtijdperk toch veel sympathie voor het verminderen van de werktijd. En toen ook nog bleek dat dat leidde tot een stijgende productiviteit was de beer helemaal los: meer voor elkaar krijgen door minder tijd ergens aan te spenderen, dat smaakt naar meer. Grote vraag is echter: waar ligt de grens?

Flirten met de vierdaagse werkweek

Meer tijd voor familie, sport en hobbies zou meer rust in je hoofd en in het verlengde daarvan productievere werkdagen opleveren. Om die reden experimenteert het progressieve Scandinavië, waar steeds meer vrouwen aan het hoofd staan van de regering, al langer met de vierdaagse werkweek. En dat blijkt te werken. Maar pas op: dat het daar werkt, betekent niet dat dit het magische getal is voor iedere onderneming.

‘Deze ontwikkeling is in eerste instantie gedreven door digitalisering’, zei hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen tegen EvaJinek.nl. ‘Op scholen en in de zorg, waar veel tekorten zijn, zou zo’n luxegeval niet te realiseren zijn.’
Maar op veel andere plekken in ons digitaal goed georganiseerde land wel, met als gevolg dat binnen Europa Nederlanders één van de minst harde werkers zijn. Engeland en veel Zuid-Europese landen bijvoorbeeld turven een stuk meer uren af per week. Moeten we deze landen dan als voorbeeld nemen?

“Ik werk, dus ik ben”

Als er één land de belichaming van een hoge productiviteitsnorm is, is het Japan wel. Werken is hier een erg belangrijk deel van de identiteit. Het bepaalt letterlijk je waarde als persoon. Promotie is meer een jacht dan een verdienste en er is altijd wel iemand die bereid is harder te werken dan jij. Maar met werkweken van 80 uur als de norm zorgde dat voor een groot aantal werkgerelateerde beroertes, hartaanvallen en zelfs zelfmoorden. Zoveel zelfs dat de term ‘Karoshi’ – letterlijk : ‘jezelf doodwerken’- onderdeel van het maatschappelijk vocabulaire werd. Er moest dus iets veranderen.

In 2019 experimenteerde de Japanse afdeling van Microsoft daarom met een vierdaagse werkweek. Het zou werknemers ‘laten nadenken om hetzelfde te bereiken in minder tijd’, aldus CEO Takuya Hirano op de website van het bedrijf. Ook deze test wierp zijn vruchten af: de productiviteit steeg maar liefst met 40 procent. En dat bleef niet onopgemerkt: in 2021 ging ook de regering overstag en diende zij een wetsvoorstel in voor een vierdaagse werkweek. Dus als minder werken meer productiviteit betekent, dan kunnen er toch nog wel wat dagen vanaf?

Het andere uiterste: The Four Hour Workweek

In 2007 schreef schrijver en bedrijfseigenaar Timothy Ferriss zijn boek over The Four Hour Workweek. Dit kon hij doen vanuit zijn geprivilegieerde positie als bedrijfseigenaar. Hij schetste de leefstijl van een gebalanceerde ondernemer, die automatiseerde zoveel als hij kon en de rest uitbesteedde aan externe krachten. Zo kon Ferriss met vier uur per week al zijn to do’s wegwerken en had hij naast het weekend nog vierenhalve dag vrije tijd. Maar de catch is hier natuurlijk dat hij alles líét doen.

Hoe lang wordt jouw werkweek?

Tachtig uur, vier uur of vier dagen, wat is nu de ideale werkweek? In de praktijk wordt dat bepaald door jouw type onderneming en je type werknemers. Bovengenoemde experimenten blijken vooral te werken bij werk waar creativiteit centraal staat. Een bouwvakker zal bijvoorbeeld minder gebaat zijn met minder uren maken, omdat die – net als onderwijzers, zorgmedewerkers en winkelpersoneel – meters moet maken. Maar begeef je je op het creatieve vlak, bijvoorbeeld bij een onderneming waarvoor online marketing erg belangrijk is, dan is rust in het hoofd essentieel. Die rust krijg je door minder te werken, maar ook door zaken uit te besteden.

En daar kan Plop Marketing bij helpen. Door maandelijks één of twee storytelling artikelen te schrijven, te plaatsen en te promoten via jouw social media kanalen verhoog jij de traffic en conversie van klanten op jouw website.
Dat doen wij door jouw artikelen net wat interessanter te maken dan die van je concurrentie. Content marketing gaat namelijk niet om kwantiteit, maar om kwaliteit. Zo hoef jij niet nóg meer te werken, maar werkt je content voor jou. Als dat al als muziek in de oren klinkt, klik hier om te van ons te horen wat wij voor je kunnen doen.